AROUND THE WORLD

Etiuda iluzjonistyczna.

AROUND THE WORLD

15-sto minutowa etiuda pt.:”Around the world” (scenariusz i reżyseria Jerzy Mecwaldowski) podczas której iluzjonista prowadzi widzów przez różne kraje świata. Efekty iluzjonistyczne, muzyczne jak również elementy stroju artysty charakteryzują przywary narodowe odwiedzanych krajów.